Fotovoltaika je technologie pro přímou přeměnu slunečního záření na elektřinu. Základem technologie jsou fotovoltaické články a z nich vytvořené fotovoltaické panely.

Fotovoltaika je obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj elektřiny. K výrobě elektřiny nepotřebuje žádné palivo a zároveň neobsahuje pohyblivé části. Fotovoltaická elektrárna proto může fungovat dlouhou dobu bez obsluhy a s nízkými nároky na údržbu.

Fotovoltaiku lze používat všude, kde je dostatečný zdroj světla, a v libovolné velikosti – od malého článku v kalkulačce přes několik panelů na rodinném domě nebo na vesmírné družici až po tisíce panelů v solárních farmách s megawattovými výkony.

Obnovitelné zdroje energie jsou stále preferovanějšími zdroji energie. Stávají se tak součástí našeho každodenního života, a proto by jejich využívání mělo být co nejefektivnější a potřebné pro daný typ objektu.

Současný směr využití fotovoltaických systémů v České republice je nastaven tak, aby byly využity především střechy stávajících objektů, aby nedocházelo k dalšímu zabírání úrodné půdy rozlehlými fotovoltaickými parky.

Nyní zažíváme opětovné nastartování celého sektoru a to hlavně díky dotačním titulům „Nová zelená úsporám“ a „OPTAK“ a „RES+“.

Způsob provozu fotovoltaického systému

a) FVE – s optimalizací do teplé užitkové vody 

b) FVE  – ostrovní provoz (všechna energie je spotřebována v místě výrobny – místa bez přivedené elektrické energie)

c) FVE – hybridní systémy (jedná se o FVE připojenou do domovního rozvodu s využitím akumulace energie do baterií, vč. záložního zdroje)

d) FVE – samostatný ohřev vody pomocí fotovoltaických modulů (využití slunečního záření pouze k ohřevu teplé úžitkové vody)

Umístění fotovoltaického systému

Fotovoltaický systém (fotovoltaické panely) by měl být ideálně nasměrován na jižní stranu, ale zaleží hlavně na využití a charakteru odběru daného objektu (tj. fve systém je možné umístiti i na východní nebo západní stranu). Dalším důležitým parametrem je samotný sklon fotovoltaických modulů, optimálně by měl být v rozmezí od 15° do cca 40° od horizontální osy. Dle zkušeností z provozu je možné v České republice použít i menší sklony (cca až do 15-20°) bez větších ztrát (do 2%).

Dalším důležitým faktorem může být osvit vzhledem k lokalitě. Ze zkušeností ale víme, že umístění v dané lokalitě (město, obec) v české republice není zcela rozhodující. Česká republika je z pohledu rozložení množství dopadající energie slunečního záření relativně malý stát, a tak nedochází k výrazným rozdílům v závislosti na lokalitě. Mezi nejvhodnější lokality u nás patří samozřejmě jižní morava.

Dopadající sluneční záření není jediným faktorem ovlivňujícím výkon Vaší FVE elektrárny. Dalším důležitým aspektem při volbě umístění FVE jsou překážky v její blízkosti, například vzrostlé stromy, které by mohli stínit v určitou denní dobu. I malý stín dokáže výkon Vaší FVE značně ovlivnit. Také je také vhodné zohlednit pokud má být FVE umístěná v údolí, kde je mírně omezen východ a západ slunce (zkracuje se doba přímého osvitu).

Při návrhu umístění FVE je tedy nutné vždy zvážit všechna hlediska správného umístění fotovoltaických modulů na střechu, tak aby se dosáhlo maximální výtěžnosti.

Přehled potřebných ploch pro instalaci FVE systému

 5 kWp8 kWp9,5 kWp12 kWp14,5 kWp18,5 kWp24 kWp30 kWp
Šikmá střecha36 m60 m70 m90 m105 m135 m175 m215 m
Plochá střecha*60 m100 m130 m150 m170 m220 m250 m300 m

* u plochých střech jsou plochy pouze orientační, záleží na poměru výšky a šířky střechy, případných překážek, výšky atiky a pod..

Hledisko sklonu je důležité hlavně při výběru konstrukce. V případě, že bude sklon modulů kopírovat střechu, tak bude konstrukce vždy nejméně nákladná. V případě vyklonění od sklonu střešní konstrukce samozřejmě cena konstrukce stoupá. Toto hledisko je třeba uvážit před samotnou instalací, aby byl systém co nejekonomičtější (náklady na pořízení vs. úspora energie). 

Použité technologie

Pro realizaci fotovoltaických elektráren (FVE) používáme pouze vysoce kvalitní komponenty. Koncepce FVE je zvolena jako nízkonapěťová (především z důvodu bezpečnosti), postavená na komponentech Victron energy.

Panely

Fotovoltaické panely nakupujeme od renomovaných značek jako Trina Solar, Ameri Solar, Canadian Solar s technologií více sběrnic (MBB) a Half-Cut. Výkon a velikost panelů volíme v závislosti na členitosti střechy. Pro velké střechy volíme velkoformátové panely o výkonu 450 Wp, pro členitější objekty vybíráme panely o výkonu 380 -415 Wp formátu M6.

Akumulátory

Pro akumulaci vyrobené energie používáme LiFePo baterie od výrobce Pylontech. V závislosti na aplikaci volíme provedení sloupové nebo rackové.

Kontaktujte nás