Vyhotovíme průkaz energetické náročnosti budovy pro Váš dům nebo komerční objekt.

Chcete žádat o dotaze NZÚ?

Zpracujeme pro Vás i tzv. odborný posudek a podáme žádost o dotaci.  Kromě PENBu budete potřebovat právě tzv. odborný posudek vyhotovený oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá z projektové dokumentace a z energetického hodnocení. To vychází z vypočteného PENB nebo z energetického posudku a je doplněn o protokoly výpočtů požadované ze SFŽP

Co je to PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen PENB) je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části. Kdy a pro které budovy se průkazy zpracovávají, stanovuje zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v platném znění, především v § 7a. Vzor a obsah průkazu podrobně stanovuje vyhláška o energetické náročnosti č. 78/2013 Sb. 

PENB slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy – kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.

Vydat platný průkaz energetické náročnosti budovy může jenom energetický specialista s oprávněním (certifikátem vydaným Ministerstvem průmyslu a obchodu).

Kdy PENB potřebuji?

Novostavba

Při výstavbě nové budovy je PENB potřeba vždy. Pro objekty s energeticky vztažnou plochou nad 350 m2 vydává své stanovisko SEI (Státní energetická inspekce)

Rekonstrukce

PENB musí být zpracován v případě, že se jedná o větší změnu dokončené budovy (tj. změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy). 

Pokud však v rámci rekonstrukce dojde k nástavbě nebo přístavbě v takovém rozsahu, že dojde k rozšíření energeticky vztažné plochy na dvouapůlnásobek, posuzuje se objekt jako novostavba.

Prodej a pronájem

Při prodeji nebo pronájmu celého objektu nebo jeho ucelené části (např. byt v bytové domě), musí být PENB předán nejpozději při podpisu kupní či nájemní smlouvy.

Budova ve vlastnictví orgánu veřejné moci

Kontaktujte nás