V projekční činnosti se zaměřuji na projekci silnoproudých a slaboproudých zařízeních pro občanskou výstavbu, průmysl, rodinné a bytové domy. S ohledem na udržitelnost a životní prostředí je výraznou částí portfolia projekce fotovoltaických systémů.

Zakládám si na individuálním přístupu k zákazníkovi a propojení s realizací stavby.

Silnoproud

 • Elektroinstalace budov
 • Výpočty umělého osvětlení
 • Hromosvody a uzemnění
 • Přeložky a přípojky NN vedení

Zárukou bezpečné a dobře fungující elektroinstalace je kvalitně zpracovaný projekt. Jen důkladně připravený projekt Vám ušetří náklady na pořízení jakéhokoliv systému.

Zpracuji Vám projektovou dokumentaci, ve které se budete orientovat i Vy, i když jste laik v tomto oboru. Spolupracuji se zákazníkem po celou dobu tvorby projektu.

Fotovoltaika

 • FVE pro rodinné domy
 • FVE pro komerční objekty
 • Projektové podklady pro dotační tituly
 • Analýza výroby a spotřeby energie
 • Návrh řešení akumulace energie

Při návrhu fotovoltaické elektrárny je kladen maximální důraz na individuální návrh dle požadavků zákazníka. Celý systém navrhuji s ohledem na návratnost investičních nákladů a optimalizaci spotřeby energie v domě. Na přání zákazníka je možné zpracovat analýzu spotřeby energie v objektu a odhadované výroby během roku. Samozřejmostí je návrh vhodného zařízení pro akumulaci energie s ohledem na nejmodernější dostupné technologie.

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

 • Zakreslení skutečného stavu elektroinstalace
 • Digitalizace podkladů v papírové podobě

Provádím zakreslení skutečných stavů elektroinstalace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. – nyní nezbytná součást revizní zprávy. Podklady získané při osobní prohlídce stavby a případnou papírovou dokumentaci následně převedu do elektronické podoby.

Kontaktujte nás