Pravidelné revize elektroinstalací a elektroinstalačních zařízení dokáže předejít nehodám, požárům a zraněním. Každá revize je prováděna v souladu s platnou normou. Jejím cílem je zjistit stav elektroinstalace a zajistit či opravit případné poruchy tak, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, škodám na majetku či na životě.

Přehled prováděných revizí

  • Revize elektroinstalací (do 1000V)
  • Revize ochrany před bleskem (hromosvodů)
  • Revize FVE
  • Revize přípojky OM (pro osazení elektroměru)

Posouzení stávajícího stavu elektroinstalací

  • Pro návrh budoucích rekonstrukcí a modernizací.
  • Pro zpracování studií.

Kontaktujte nás